An Ghaeilge ar an bPáirc - Irish on the Playing Field

Tearmaí Spóirt - Sporting Terms

Peil Ghaelach = Gaelic Football.  Peil = Football.  Peil na mBan = Ladies’ Football.

Sliotar = Hurling ball.  Camán = Hurley.  Iománaíocht = Hurling.  Camógaíocht = Camogie.

Saor chic = Free kick.  Poc saor = Free puck. Feall = foul.  Cic éirice = Penalty.

Cúl = goal.  Cúilín = point.  Ar fóraoil = (It went) wide.

Na Foirne - The Teams

Cúl-báire = Goalkeeper.  Lán-chúlaí = Full-back.  Leath-chúlaí = Half-back.

Tosaí = Forward.  Leath-thosaí = half-forward.

Tá tusa ag imirt leath-chúlaí ar chlé = You are playing left half-back.

Tá tusa ag imirt lán-thosaí ar dheis = You are playing right corner-forward.

Is tusa an lán-thosaí = You are the full-forward.

An fhoireann bhaile = The home team.  Cuairteoirí = Visitors.

An lucht tacaíochta = The supporters.

Roimh an Cluiche - Before the Game

Tá spioraid/croí iontach agaibh = You have a great spirit.

Beidh an bua againn = We are going to win this.

Rinneamar cheana é = We did it before.

An Cluiche - The Game

Comórtas = Competition.  Cluiche dúshláin/cairdiúil = challenge game.

Cluiche sraithe = league game.  Cluiche craoibhe = championship game.

Comhscór = draw/level match.  Aith-imirt = replay.

Cluiche Ceannais = Final.  Cluiche Leath-cheannais = Semi-final.

Amach linn = Away we go.

Faoi-dheich = Under-10.  Faoi shé-dhéag = Under 16.

Mionúir = Minor. Sóisir = Junior. Sinsir = Senior.

An chéad leath/dara leath = First half/second half.

Coinnigí súil ghéar ar uimhir a deich = Keep a close eye on number ten.

Tabhair aire do… =  Mind/watch ….

Sin an bealach = That’s the way.  Imeartha go maith = Well played.

Pasáil an liathróid = Pass the ball.  Fág agam = Leave it to me.

Is liomsa é = It’s mine.  Is leatsa é = It’s yours.  Scaoil uait é = Let it (the ball) go.

Fan leis/léi = Stay with him/her.

Fan ansin = Wait there. Blocáil é = Block it.

Chuaigh sé ar fóraoil = It went wide.

Ardaigh an liathróid/sliotar = Lift the ball/sliotar.  Maith thú/sibh = Well done.

Glac an cúilín = Take the point. Maith an scór = Good score.

I nDiaidh an Chluiche - After the Game

D’imir tú/sibh an-chluiche = You played very well.

Bhí an t-ádh linn = We were lucky. Bhí mi-ádh orainn = We were unlucky.

Rinne sibh bhur ndícheall = You did your best.

Na hOifigigh - The Officials

An réiteoir = the referee. Na maoirchúil = umpires. An maor line = linesman.

Mistéalaigh Abú/ Mistéalaigh ar Aghaidh = Come on the Mitchels!

Tá Áit Duinn Uilig Ann – Where We All Belong