Contacts - Club Officers 2023

Uachtarán / President: 

 
Leas-Uachtaráin / Vice Presidents: 
Jimmy Heneghan, Tommy Ainsworth, Frank McDonald, 
Johnny Burke
        
Cathaoirleach / Chairperson: 
Paddy Mahon
087 6468548

Leas-Cathaoirleach / Vice Chairperson: 
Michael McHale
087 4158491

Rúnaí / Secretary: 
Bernard Tracey
087 220 0316

Rúnaí Cúnta / Assistant Secretary: 
Louie Walsh
085 1743410
 
Cisteoir / Treasurer: 
Eamon Kennedy

Comhchisteoir Cúnta / Joint Assistant Treasurers: 
Mark Newcombe
085 102 0563


Jimmy McHale
 james.mchale@outlook.ie

Oifigeach Caidrimh Phoiblí / Public Relations Officer: 
Michael Baynes

pro.castlebarmitchels.mayo@gaa.ie


Cláraitheior / Registrar: 
Martin Moran


Oifigeach Choiste Contae / County Board Delegate:
Martin Newcombe
087 677 7730

Ionadaí na nImreoirí / Players Representative: 
TBC
 
Oifigeach Teanga agus Cultúir na Gaeilge / Officer for Irish Language & Culture: 
Padraic Mac Eoin
087 6276439
Oifigeach Forbartha / Development Officer: 
Pat McDonnell

Bord na nÓg: 

Kieran Lavelle
087 9681991
kieran@rightpricealarms.ie

Maeve McNicholas

Oifigeach Cosanta Leanaí / Child Protection Officer: 
Martin Corcoran
087 779 2765
childrensofficer.castlebarmitchels.mayo@gaa.ie
 
Oifigeach Club Sláintiúil & Sabhailteas / Healthy Club Officer: 
John O’Donnell
087 2469331
odonnellabu@eircom.net