Contacts - Club Officers 2022

Uachtarán / President: 
Johnny Burke
 
Leas-Uachtaráin / Vice Presidents: 
Jimmy Heneghan, Tommy Ainsworth, Frank McDonald  
        
Cathaoirleach / Chairperson: 
Paddy Mahon
087 6468548

Leas-Cathaoirleach / Vice Chairperson: 
Michael McHale
087 4158491

Rúnaí / Secretary: 
Martin Moran 
087 9291595 

Rúnaí Cúnta / Assistant Secretary: 
Louie Walsh
085 1743410
 
Cisteoir / Treasurer: 
James McHale
087 2476091

Comhchisteoir Cúnta / Joint Assistant Treasurers: 
Martin Newcombe
087 6777730

Kieran Lavelle
087 9681991
kieran@rightpricealarms.ie

Oifigeach Caidrimh Phoiblí / Public Relations Officer: 
Michael Baynes

pro.castlebarmitchels.mayo@gaa.ie


Cláraitheior / Registrar: 
Valerie Mulroy


Oifigeach Choiste Contae / County Board Delegate:
Mark Newcombe
085 1020563

Ionadaí na nImreoirí / Players Representative: 
TBC
 
Oifigeach Teanga agus Cultúir na Gaeilge / Officer for Irish Language & Culture: 
Padraic Mac Eoin
087 6276439
Oifigeach Forbartha / Development Officer: 
Pat McDonnell

Bord na nÓg: 
Kieran Lavelle
Maeve McNicholas

Oifigeach Cosanta Leanaí / Child Protection Officer: 
Iain Douglas
087 2025584
 
Oifigeach Club Sláintiúil & Sabhailteas / Healthy Club Officer: 
John O’Donnell
087 2469331
odonnellabu@eircom.net