Irish Conversation Group / Ciorcal Chomhr Gaeilge

October 09, 2019

As part of Castlebar Mitchels’ Strategic Plan 2017-2021, we intend to set up an Irish conversation group for interested members in the club. This idea is in line also with one of the aims of the GAA, to develop Irish culture. It is hoped to have two groups for this activity, one for secondary school pupils and the other for adults. The groups are free to decide for themselves the range of their activities and the level of Irish to be used. There will be an informal atmosphere and it will be very important that participants will enjoy the activities.

We invite members who may be interested in discussing this further to contact Padraic Mc Keon, Cultural and Irish Officer, at 087-6276439 before Wednesday 16th October, please.


In aontú le n-ár bPlean Straitéiseach 2017-2021, tá sé ar intinn ag Mistéalaigh Caisleán an Bharraigh ciorcal chomhrá Gaeilge a bhunú. Tá sé seo in aontú freisin le h-aidhmeanna C.L.G. gníomhachtaí chultúir a fhorbairt. Tá súil again go mbeidh dá grúpaí again, ceann do scoláirí meanscoile and ceann do dhaoine fásta. Beidh sé an-thabhtach go mbainfidh daoine sult as an scéim seo, agus beidh atmaisféir neamh-fhoirmiúil ann.

Táimid ag tabhairt cuireadh do bhaill a bhfuil suim acu, teagmháil a dhéanamh le Pádraic Mac Eoin, Oifigeach na Gaeilge agus Chultúir ag 087-6276439 roimh an Chéadaoin,16ú Deire Fómhair, le bhur dtoil.

share on entry